iunxi is naast ISO 27001 ook NEN 7510 gecertificeerd binnen het bedrijfsnetwerk

reliable and smart

"Als bedrijf kun je makkelijk beweren dat je je zaken goed voor elkaar hebt maar certificeringen tonen dat ook daadwerkelijk aan. Kwaliteit zit ‘m natuurlijk in de dagelijkse dienstverlening en dat ervaren onze klanten vanuit de expertise die we bieden. Hoe we als team omgaan met gevoelige data en het bewustzijn dat we daarin hebben is niet altijd zichtbaar. Daar gaan onze certificeringen wel over en daarom zijn certificeringen voor ons belangrijk”

- Barry Huis in 't Veld - manager Projects & Operations bij iunxi

Mensen communiceren, delen data en willen dat vanaf ieder device en vanaf iedere locatie doen. Dat klinkt zo vanzelfsprekend maar er komt heel wat aan te pas voordat dat ‘zomaar’ ingeregeld is. Een ICT-omgeving waar je op kunt rekenen is stabiel en veilig. Dat betekent dat je op onze oplossingen en op onze mensen kunt vertrouwen.

als je ergens je best voor doet, mag je het ook laten zien

‘Betrouwbaar’ is niet voor niets één van de kernwaarden van iunxi. Of je nou de gehele of een gedeelte van het netwerk aan ons over laat, je kunt rekenen op onze aandacht en onze kwaliteit. Betrouwbaarheid zit in onze manier van werken en dat is niet altijd direct zichtbaar maar wel heel belangrijk in wat we doen. We hebben alle processen en besturingselementen uitgewerkt in het Information Security Management System (ISMS). In de onderliggende documenten van dit ISMS is beschreven hoe processen uitgevoerd moeten worden, hoe deze getoetst worden en wat het resultaat moet zijn. Hiermee wordt bepaald hoe is gepresteerd tijdens een bepaalde periode zodat wij weten wat wel en niet goed verlopen is zodat we hiervoor verbeteringen kunnen doorvoeren. Barry Huis in ‘t Veld, manager Operations & Projects van iunxi:  “Klanten mogen van een bedrijf als iunxi verwachten dat we de veiligheid van informatie goed hebben geregeld. Het is voor ons dan ook logisch dat we onze werkwijze objectief laten toetsen. Onze certificeringen gaan over techniek, omgang met data en zorgvuldigheid in handelen. Daar zijn wij trots op en dat willen we graag laten zien!”

iunxi is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Deze twee standaarden staan garant voor de veiligheid van informatie en persoonsgegevens. ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging en de NEN 7510 is een Nederlandse standaard gericht op privacygevoelige data specifiek in de zorgsector.

Er worden hoge eisen gesteld ten aanzien van bedrijfsrisico’s en kwaliteitscriteria. Deze certificeringen zijn de officiële erkenning dat iunxi alle risico’s rond vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van data op een adequate manier heeft voorzien. We hebben dagelijks met kritische klant-data te maken door de complexe ICT-omgevingen die we beheren. Dat betekent dat je als organisatie altijd bewust moet zijn van de risico’s die daarmee gepaard gaan.

kwaliteitscriteria zijn van stijgend belang

De urgentie van dataveiligheid en privacybescherming is groot. De enorme hoeveelheid aan applicaties, software, cloudoplossingen en ook de ontwikkelingen rondom het thuiswerken, vergroten de risico’s op verlies van gevoelige data. Datalekken of zaken als Ransomware zijn aan de orde van de dag. Met de ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen, heeft iunxi bewezen haar processen op orde te hebben. We bieden de hoogste standaarden, zeker als het gaat om de beveiliging van privacygevoelige informatie met betrekking tot de zorgzector. Daarnaast mag iunxi ook het predikaat GZN – Goedbeheerde Zorgnetwerken – voor haar netwerken voeren.